Birimler

Birimler

     - Hastane Yöneticisi - Başhekimlik 
     - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
     - Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
     - Kalite Yönetimi Birimi
     - Bilgi İşlem Birimi
     - Döner Sermeye ve Tahhakkuk Servisi
     - Satınalma Birimi
     - Ayniyat Saymanlığı
     - Personel Servisi
     - Ameliyathane Servisi
     - Acil Servis
     - Labaratuvar Servisi
     - Röntgen Servisi
     - Diyaliz Servisi
     - Eczane
     - Sağlık Kurulu
     - İstatistik
     - Arşiv
     - Sarf Depo

     - Biyomedikal Depo
     - Tüketim Depo